שלאלות ותשובות מאפיית אופה

Frequently asked questions

האם אתם כשרים ?


כן , יש לנו תעודת הכשר
למה אין לכם תוויות אדומות על המוצר גריסינים, לדוגמא


אנחנו מאמינים במזון בריא ומנסים לתת מאפים ומזון בריא , עבדנו קשה כדי להתאים את הערכים שיהיו מתחת למותר, אנחנו מתחת לערכים במלח ומתחת לערכים בנוסה הסוכר. בנוסף המוצרים שלנו באיכות מעולה אנחנו מתחת לערכי הדרישות של משרד הבריאות. חושבים בריאות.
Can I insert a video in my FAQ?


Yes! Users can add video from YouTube or Vimeo with ease:

  1. Enter App Settings
  2. Click the "Manage Questions" button
  3. Click on the question you would like to attach a video to
  4. When editing your answer, click on the video icon and then paste the YouTube or Vimeo video URL
  5. That's it! A thumbnail of your video will appear in answer text box
How do I edit or remove the "FAQ title"?


The FAQ title can be adjusted in the settings tab of the App Settings. You can also remove the title by unchecking its checkbox in the settings tab.